ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ณรงค์ฤทธิ์ พูลพุฒ (อาม)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 26
อีเมล์ : narongrit-10@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : เดอะมอลล์ กรุ๊ป
ตำแหน่ง : พนักงานขาย
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 3522 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น กทม.

วันที่บันทึกข้อมูล : 05 พ.ย. 2556,17:03 น.   หมายเลขไอพี : 14.207.96.157


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล