ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ใบงานม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 12.2 KB 133
แบบทดสอบการออกแบบ ม.1 Word Document ขนาดไฟล์ 18.14 KB 90
ตัวอย่างผังงานที่มีโครงสร้างแบบเป็นลำดับ Word Document ขนาดไฟล์ 79 KB 107
ข้อสอบอัลกอรึทึม Word Document ขนาดไฟล์ 13.03 KB 54
vb3 JPEG Image ขนาดไฟล์ 89.46 KB 86
vb2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 85.76 KB 95
vb1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 85.17 KB 113
การเขียนโปรแกรม VB 25-10-2561 แผ่น 3.1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 416.11 KB 162
การเขียนโปรแกรม VB 25-10-2561 แผ่น 3 JPEG Image ขนาดไฟล์ 350.24 KB 207
การเขียนโปรแกรม VB 25-10-2561 แผ่น 2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 347.57 KB 186
การเขียนโปรแกรม VB 25-10-2561 แผ่น 1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 308.44 KB 167
โค้ด security Word Document ขนาดไฟล์ 13.38 KB 102
โค้ด vb เครื่องคิดเลข1 Word Document ขนาดไฟล์ 10.29 KB 90
โค้ด vb เครื่องคิดเลข Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 786.27 KB 92
โค้ด vb Word Document ขนาดไฟล์ 10.2 KB 107
ใบงาน ม.5 ระบบเครือข่าย Word Document ขนาดไฟล์ 29.5 KB 104
test6.2 Word Document ขนาดไฟล์ 13.84 KB 75
test6.1 Word Document ขนาดไฟล์ 14.4 KB 102
test-room5.1 Word Document ขนาดไฟล์ 18.61 KB 110
test-excel Word Document ขนาดไฟล์ 52.15 KB 159
test2 Word Document ขนาดไฟล์ 13.92 KB 118
ข้อสอบเครือข่าย Word Document ขนาดไฟล์ 13.67 KB 108
exercise_Excel1 Word Document ขนาดไฟล์ 310.5 KB 225
excel Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13 KB 116
แนวข้อสอบ ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 16.65 KB 117
แนวข้อสอบ ม.4 Word Document ขนาดไฟล์ 23.98 KB 106
แนวข้อสอบ ม.5 Word Document ขนาดไฟล์ 121.24 KB 93
แนวข้อสอบ ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 19.66 KB 225
ทดสอบ ม.4 Word Document ขนาดไฟล์ 67.9 KB 114
ทดสอบม.6 103
test student 3 Word Document ขนาดไฟล์ 11.77 KB 138
ใบงานม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 49.51 KB 128
สอบ ม.6 อัลกอรึทึม Word Document ขนาดไฟล์ 15.9 KB 122
แบบฝึกหัด ม.4 ระบบปฏิบัติการ Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 195
ใบงานที่ 5 ม.5 Word Document ขนาดไฟล์ 11.38 KB 112
ใบงานที่ 6 ม.5 (ส่งในชั่วโมงต่อไป 21 มิ.ย.59) Word Document ขนาดไฟล์ 12.72 KB 160
แบบทดสอบ ชุดที่4 Word Document ขนาดไฟล์ 11.75 KB 109
แบบทดสอบ ชุดที่3 Word Document ขนาดไฟล์ 11.85 KB 129
แบบทดสอบ ชุดที่2 Word Document ขนาดไฟล์ 11.94 KB 117
แบบทดสอบ ชุดที่1 Word Document ขนาดไฟล์ 10.85 KB 131