ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ใบงานม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 12.2 KB 96
แบบทดสอบการออกแบบ ม.1 Word Document ขนาดไฟล์ 18.14 KB 53
ตัวอย่างผังงานที่มีโครงสร้างแบบเป็นลำดับ Word Document ขนาดไฟล์ 79 KB 75
ข้อสอบอัลกอรึทึม Word Document ขนาดไฟล์ 13.03 KB 25
vb3 JPEG Image ขนาดไฟล์ 89.46 KB 55
vb2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 85.76 KB 64
vb1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 85.17 KB 86
การเขียนโปรแกรม VB 25-10-2561 แผ่น 3.1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 416.11 KB 131
การเขียนโปรแกรม VB 25-10-2561 แผ่น 3 JPEG Image ขนาดไฟล์ 350.24 KB 177
การเขียนโปรแกรม VB 25-10-2561 แผ่น 2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 347.57 KB 156
การเขียนโปรแกรม VB 25-10-2561 แผ่น 1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 308.44 KB 133
โค้ด security Word Document ขนาดไฟล์ 13.38 KB 69
โค้ด vb เครื่องคิดเลข1 Word Document ขนาดไฟล์ 10.29 KB 63
โค้ด vb เครื่องคิดเลข Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 786.27 KB 62
โค้ด vb Word Document ขนาดไฟล์ 10.2 KB 77
ใบงาน ม.5 ระบบเครือข่าย Word Document ขนาดไฟล์ 29.5 KB 74
test6.2 Word Document ขนาดไฟล์ 13.84 KB 47
test6.1 Word Document ขนาดไฟล์ 14.4 KB 68
test-room5.1 Word Document ขนาดไฟล์ 18.61 KB 84
test-excel Word Document ขนาดไฟล์ 52.15 KB 114
test2 Word Document ขนาดไฟล์ 13.92 KB 83
ข้อสอบเครือข่าย Word Document ขนาดไฟล์ 13.67 KB 76
exercise_Excel1 Word Document ขนาดไฟล์ 310.5 KB 193
excel Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13 KB 91
แนวข้อสอบ ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 16.65 KB 83
แนวข้อสอบ ม.4 Word Document ขนาดไฟล์ 23.98 KB 75
แนวข้อสอบ ม.5 Word Document ขนาดไฟล์ 121.24 KB 56
แนวข้อสอบ ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 19.66 KB 183
ทดสอบ ม.4 Word Document ขนาดไฟล์ 67.9 KB 89
ทดสอบม.6 73
test student 3 Word Document ขนาดไฟล์ 11.77 KB 109
ใบงานม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 49.51 KB 103
สอบ ม.6 อัลกอรึทึม Word Document ขนาดไฟล์ 15.9 KB 93
แบบฝึกหัด ม.4 ระบบปฏิบัติการ Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 163
ใบงานที่ 5 ม.5 Word Document ขนาดไฟล์ 11.38 KB 81
ใบงานที่ 6 ม.5 (ส่งในชั่วโมงต่อไป 21 มิ.ย.59) Word Document ขนาดไฟล์ 12.72 KB 127
แบบทดสอบ ชุดที่4 Word Document ขนาดไฟล์ 11.75 KB 82
แบบทดสอบ ชุดที่3 Word Document ขนาดไฟล์ 11.85 KB 97
แบบทดสอบ ชุดที่2 Word Document ขนาดไฟล์ 11.94 KB 92
แบบทดสอบ ชุดที่1 Word Document ขนาดไฟล์ 10.85 KB 96