โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร
135 หมู่ 6  ตำบลยางหล่อ  อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180
เบอร์โทรศัพท์ 042-003259
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ใบงานม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 12.2 KB 83
แบบทดสอบการออกแบบ ม.1 Word Document ขนาดไฟล์ 18.14 KB 42
ตัวอย่างผังงานที่มีโครงสร้างแบบเป็นลำดับ Word Document ขนาดไฟล์ 79 KB 65
ข้อสอบอัลกอรึทึม Word Document ขนาดไฟล์ 13.03 KB 15
vb3 JPEG Image ขนาดไฟล์ 89.46 KB 46
vb2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 85.76 KB 55
vb1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 85.17 KB 77
การเขียนโปรแกรม VB 25-10-2561 แผ่น 3.1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 416.11 KB 122
การเขียนโปรแกรม VB 25-10-2561 แผ่น 3 JPEG Image ขนาดไฟล์ 350.24 KB 168
การเขียนโปรแกรม VB 25-10-2561 แผ่น 2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 347.57 KB 147
การเขียนโปรแกรม VB 25-10-2561 แผ่น 1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 308.44 KB 123
โค้ด security Word Document ขนาดไฟล์ 13.38 KB 58
โค้ด vb เครื่องคิดเลข1 Word Document ขนาดไฟล์ 10.29 KB 53
โค้ด vb เครื่องคิดเลข Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 786.27 KB 53
โค้ด vb Word Document ขนาดไฟล์ 10.2 KB 68
ใบงาน ม.5 ระบบเครือข่าย Word Document ขนาดไฟล์ 29.5 KB 65
test6.2 Word Document ขนาดไฟล์ 13.84 KB 38
test6.1 Word Document ขนาดไฟล์ 14.4 KB 59
test-room5.1 Word Document ขนาดไฟล์ 18.61 KB 74
test-excel Word Document ขนาดไฟล์ 52.15 KB 102
test2 Word Document ขนาดไฟล์ 13.92 KB 74
ข้อสอบเครือข่าย Word Document ขนาดไฟล์ 13.67 KB 66
exercise_Excel1 Word Document ขนาดไฟล์ 310.5 KB 183
excel Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13 KB 83
แนวข้อสอบ ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 16.65 KB 72
แนวข้อสอบ ม.4 Word Document ขนาดไฟล์ 23.98 KB 65
แนวข้อสอบ ม.5 Word Document ขนาดไฟล์ 121.24 KB 46
แนวข้อสอบ ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 19.66 KB 172
ทดสอบ ม.4 Word Document ขนาดไฟล์ 67.9 KB 78
ทดสอบม.6 65
test student 3 Word Document ขนาดไฟล์ 11.77 KB 100
ใบงานม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 49.51 KB 93
สอบ ม.6 อัลกอรึทึม Word Document ขนาดไฟล์ 15.9 KB 84
แบบฝึกหัด ม.4 ระบบปฏิบัติการ Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 154
ใบงานที่ 5 ม.5 Word Document ขนาดไฟล์ 11.38 KB 70
ใบงานที่ 6 ม.5 (ส่งในชั่วโมงต่อไป 21 มิ.ย.59) Word Document ขนาดไฟล์ 12.72 KB 118
แบบทดสอบ ชุดที่4 Word Document ขนาดไฟล์ 11.75 KB 73
แบบทดสอบ ชุดที่3 Word Document ขนาดไฟล์ 11.85 KB 86
แบบทดสอบ ชุดที่2 Word Document ขนาดไฟล์ 11.94 KB 83
แบบทดสอบ ชุดที่1 Word Document ขนาดไฟล์ 10.85 KB 87