ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันสถาปนาลูกเสือ ปี 2557
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารจัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 จึงได้ยึดถือวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งได้จัดให้มีการเดินสวนสนามของลูกเสือ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2557,04:46   อ่าน 796 ครั้ง