โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร
135 หมู่ 6  ตำบลยางหล่อ  อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180
เบอร์โทรศัพท์ 042-003259
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เมื่อวันที่ 28  พฤศจิกายน 2557
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2557,03:17   อ่าน 1324 ครั้ง