ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สพม.19 นิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา
ดร.สมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผอ.สพม.19 ดร.ประสงค์ เอี่ยมเวียง รอง ผอ.สพม.19 และคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา เข้าเยี่ยมและนิเทศโรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องประชุมลีลาวดี
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2561,00:00   อ่าน 192 ครั้ง