ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลีและไทย ณ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-เกาหลีใต้กับนักเรียนโรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์เป็นมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน การแลกเปลี่ยนความรู้ การสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมระว่างสองประเทศมากขึ้น  โดยกิจกรรมที่นักศึกษาเกาหลีนำมาแลกเปลี่ยน คือ การสาธิตศิลปะป้องกันตัวเทควันโดซึ่งเป็นกีฬาประจำชาติเกาหลีใต้ที่แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง ความมีไหวพริบและมีสมาธิอันเป็นประโยชน์ที่ได้จากการเล่นกีฬาเทควันโด นอกจากนี้ยังมีการแสดงละครประกอบเพลงเกี่ยวกับคำสอนในศาสนาคริสต์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความศรัทธาที่มีต่อพระเจ้า สำหรับนักเรียนไทยได้นำศิลปะการฟ้อนรำของไทยมาสาธิต ในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2561,13:46   อ่าน 200 ครั้ง