ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน โดยได้รับเกียรติจาก นายศราวุธ สันตินันตรักษ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในครั้งนี้ และมีนายกิตติชัย การโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวรายงานแก่ท่านประธาน ซึ่งเป็นกิจกรรม เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยแก่นักเรียน ได้เห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นว่า กีฬาเป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาคนได้ทุกๆ ด้าน ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และจะช่วยพัฒนาคนในชาติให้เป็นคนที่มีคุณภาพ ดำรงอยู่ได้ในสังคมอย่างสันติสุข

สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาสีในครั้งนี้ โรงเรียนได้แบ่งนักเรียนตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย และคณะครู ออกเป็น 4 สี คือ สีแสด สีฟ้า สีชมพู และสีเขียว แข่งขันระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2562

โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2563,15:58   อ่าน 47 ครั้ง