โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร
135 หมู่ 6  ตำบลยางหล่อ  อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180
เบอร์โทรศัพท์ 042-003259
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม "วันเข้าพรรษา" (อ่าน 175) 27 ก.ค. 61
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาว (อ่าน 155) 25 ก.ค. 61
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลีและไทย ณ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร (อ่าน 158) 24 ก.ค. 61
สพม.19 นิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา (อ่าน 150) 04 ก.ค. 61
วันไหว้ครูโรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 208) 28 มิ.ย. 61
ดอกยาง "รวมพลังแห่งความดี" (อ่าน 239) 22 พ.ย. 59
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารร่วมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล (อ่าน 236) 21 ต.ค. 59
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดียาม เยาวชนห่างไกลยาเสพติด (อ่าน 562) 18 พ.ค. 59
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารร่วมประชุมถ่ายทอดสดผ่านทางไกล "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู คืนความสุขให้ครู คืนค (อ่าน 352) 17 พ.ค. 59
ประกาศโรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ ที่ 2/2559 (อ่าน 453) 03 ก.พ. 59
ประกาศโรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน (อ่าน 396) 26 ม.ค. 59
ประกาศโรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไ (อ่าน 402) 25 ม.ค. 59
ประกาศโรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (อ่าน 342) 19 ม.ค. 59
ประกาศโรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ (อ่าน 339) 18 ม.ค. 59
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (อ่าน 315) 08 ธ.ค. 58
น้อมรำลึก "วชิราวุธ" (อ่าน 344) 26 พ.ย. 58
พีธีทำบุญตักบาตร ประจำปี 2558 (อ่าน 343) 26 พ.ย. 58
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร จัดอบรม DLIT เพื่อพัฒนาครู พัฒนการศึกษา โดยการจัดการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลย (อ่าน 324) 12 พ.ย. 58
สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2556 และ ประจำปีงบประมาณ 2557 (อ่าน 332) 13 ส.ค. 58
ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2556 และ ประจำปีงบประมา (อ่าน 338) 13 ส.ค. 58
ประกาศโรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (อ่าน 356) 29 ก.ค. 58
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารรับการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมความสะอาด ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 22 (อ่าน 393) 22 ก.ค. 58
นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (อ่าน 393) 22 ก.ค. 58
โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน-เขียน เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ของโรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร (อ่าน 510) 22 ก.ค. 58
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (อ่าน 389) 02 ก.ค. 58
วันสุนทรภู่ (อ่าน 406) 01 ก.ค. 58
วันไหว้ครู (อ่าน 388) 01 ก.ค. 58
การประชุมผู้บริหารสัญจร สพม.19 (อ่าน 372) 03 มิ.ย. 58
ประกาศโรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร (อ่าน 314) 19 ก.พ. 58
เทิดไท้ องค์ราชัน วันพ่อแห่งชาติ (อ่าน 426) 04 ธ.ค. 57
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด (อ่าน 1037) 01 ธ.ค. 57
วัันวชิราวุธ (อ่าน 345) 01 ธ.ค. 57
สร้างขวัญและกำลังใจ (อ่าน 354) 25 พ.ย. 57
วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารนำโดย นายธารา พิลาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู-บุคล (อ่าน 413) 23 ต.ค. 57
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารจัดกิจกรรม โครงการปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม (อ่าน 663) 23 ต.ค. 57
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารจัดกิจกรรมกีฬาภายใน ต่อต้านยาเสพติด ดอกยางเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 627) 09 ก.ย. 57
วันที่ 2 กันยายน 2557 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารจัดกิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง (อ่าน 498) 03 ก.ย. 57
วันที่ 22 สิงหาคม 2557 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ (อ่าน 403) 25 ส.ค. 57
วันที่ 15 สิงหาคม 2557 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร นำโดย นายธารา พิลาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน ตอนรับคณะติ (อ่าน 446) 16 ส.ค. 57
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร นำโดยท่านผู้อำนวยการ ธารา พิลาแสง เข้าร่วมต้อนรั (อ่าน 449) 15 ส.ค. 57