ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บรรณารักษ์

นางปดิวรัดดา ศรีบุรินทร์
ครู คศ.2